+43 (0) 662 434902
KA VSIP Bac Ninh – Vietnam

65.000 EGW

17.678  m³/d

Inbetriebnahme: 2013