+43 (0) 662 434902
Kori WWTP – Korea

1,500 p.e.

500 m³/d

start-up: 2009